DEKRET KS. BISKUPA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ

przez Administrator

Z powodu rosnącego zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, w trosce o życie oraz zdrowie ludzi, mając także na względzie rekomendacje Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br., następującym wiernym:

  • a. osobom w podeszłym wieku,
  • b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura
    itp.),
  • c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi
    bezpośrednią opiekę,
  • d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.