Ogłoszenie !!!

przez Administrator
 1. W celebracjach liturgicznych oraz innych aktach kultu może brać udział maksymalnie pięć (5) osób.
 2. We Mszy Świętej pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby, które zamówiły intencje mszalne.
 3. Obrzędy pogrzebowe ograniczone są do trzeciej stacji na cmentarzu. Tylko 5 osób. Obecna sytuacja wyklucza ponadto możliwość gromadzenia się na tradycyjnych modlitwach za zmarłych w kościołach, kaplicach i domach.
 4. Obecnie możliwość spowiedzi jest ograniczona, w przypadku potrzeby przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania proszę umówić się z kapłanem telefonicznie:
  1. Ks Proboszcz 665584650
  2. Ks Wikariusz 604521350
 5. Do odbycia spowiedzi wymagana jest osobista obecność wiernego. Nie można wyspowiadać się przez telefon.
 6. Odwiedziny chorych i starszych z posługą sakramentalną mogą mieć miejsce tylko wtedy gdy istnieje zagrożenie życia wiernego. Jednocześnie zachęcam do praktykowania wzbudzenia w sobie żalu doskonałego i do odbycia spowiedzi gdy będzie to możliwe.
 7. Spotkania przygotowujące do sakramentu I Komunii Świętej i Bierzmowania są odwołane. Dalsze informacje będą podawane.
 8. Msze Święte w Niedzielę 29.03
  1. Kościół Parafialny o godz: 7:30, 8:15, 10:30, 11:30, 16:00
  2. Kościoły dojazdowe tak jak było głoszone.

W Liturgii tylko 5 uczestników.