Informacje o sakramentach

Sakramenty Święte:

Sakrament – Chrzest Święty

Dokumenty:

Akt urodzenia dziecka, oraz zgłoszenie w kancelarii parafialnej przez jednego z rodziców.

Sakrament – Bierzmowanie

Dokumenty:

Dokument Chrztu Świętego – metryka, oraz spełnienie warunków określonych przez Konferencję Episkopatu Polski i Biskupa naszej diecezji.

Sakrament Eucharystii

Metryka chrztu świętego, sakrament w maju. Obecnie dzieci przystępują do Pierwszej Komunii Świętej w klasie III. – Prowadzi: Ks. Proboszcz:

Sakrament – Namaszczenia Chorych

I piątek miesiąca – po zgłoszeniu i na żądanie.

I rejon : / Gwoździec, Cisów Las, Korabina, Sarzyna, Laski, Bojanów, Kolaniska /

II rejon :  / Spie, Pietropole, Trzusowa, Sudoły, Wilcza Wola, Szwedy, Maziarnia, Karby, Zmysłów, Rusinów, i inne /

Sakrament Małżeństwa

Dokumenty:

1.Metryka Chrztu Św. – ważna : nie starsza niż dwa miesiące.

  1. zaświadczenie o bierzmowaniu
  2. Dokument z USC
  3. W przypadku wdowieństwa akt zgonu
  4. świadectwo z katechezy przedmałżeńskiej
  5. świadectwo z poradni rodzinnej
  6. świadectwo z religii – ostatniej klasy

Do kancelarii zgłaszamy się najpóźniej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu, w celu spisania protokołu i wygłoszenia zapowiedzi.