Zapytania ofertowe

Aktualizacja

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Spiach zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn.: „Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Spiach”.

Zadanie pn. „Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Spiach” dofinansowane jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – promesa wstępna
nr RPOZ/2022/13010/PolskiLad.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Spiach zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego i złożenia oferty.

Wszelkie pytania związane z treścią Zapytania ofertowego prosimy kierować telefonicznie do osób wskazanych w zapytaniu ofertowym.

Unieważnienie

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Spiach zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn.: „Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Spiach”.

Zadanie pn. „Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Spiach” dofinasowane jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – promesa wstępna
nr RPOZ/2022/13010/PolskiLad.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Spiach zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego i złożenia oferty.

Wszelkie pytania związane z treścią Zapytania ofertowego prosimy kierować telefonicznie do osób wskazanych w zapytaniu ofertowym.