Wspólnoty w parafii

  • Caritas,
  • Koło Żywego Różańca,
  • Schola,
  • Koło Biblijne,
  • Liturgiczna Służba Ołtarza,
  • Koło Przyjaciół WSD,
  • Duszpasterstwo narzeczonych i małżonków,
  • Zespół Oratoryjny –„Fidelis”