Róże Różańcowe

 1. Duszpasterstwo
  1. Róże Różańcowe

  Róże Żywego Różańca jako Grupy Modlitewne, są ruchem o charakterze modlitewno-formacyjnym. W Kościele katolickim istnieją one na mocy zatwierdzenia papieża Grzegorza XVI z dnia 29 stycznia 1832 r.

  1. Nazwa „Róże Żywego Różańca” oznacza: wspólnotę wierzących zjednoczonych przy Matce Bożej Różańcowej przez gorliwą modlitwę polegającą na medytacji tajemnic zbawienia.
  2. Cel

  Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy:

  1. Troszczyć się o pomnożenie kultu Bożego;
  2. Starać się o dochowanie wierności Bogu w życiu codzien­nym;
  3. Troszczyć się o zbawienie wszystkich ludzi;
  4. Stawać w obronie wiary i Kościoła;
  5. Modlić się o jedność Kościoła i zjednoczenie chrześcijan;

  III. Zadania

  1. A) Zadania Zelatora:
  1. Stara się o zaprowadzenie ducha wspólnoty wśród człon­ków swojej Róży poprzez wspólne spotkania w czasie nabożeństw, wyjazdy na rekolekcje formacyjne lub piel­grzymki do sanktuariów, spotkania towarzyskie;
  2. Zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich;
  3. Czuwa, by Róża posiadała pełny skład – dwadzieścia osób. Jest to jeden z ważniejszych obowiązków zelatora;
  4. Utrzymuje stałą łączność między Różą a odpowiedzial­nym kapłanem.

   

  1. B) Zadania Członków Róż Żywego Różańca:
  2. Zasadniczym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca po wpisaniu się do Parafial­nej Księgi Róż Żywego Różańca;
  3. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych;
  4. Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w nabożeństwach maryjnych;
  5. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnoś­cią apostolską;
  6. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika;
  7. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy

  W Parafii jest około 30 róż, łącznie z dojazdami.  / Wymagają uporządkowania. /