Paczka dla Ukrainy

przez Administrator

Caritas Diecezji Sandomierskiej organizuje na terenie Diecezji akcję Paczka dla Ukrainy.
Polega ona na pomocy rodziny z Polski rodzinie na Ukrainie. Pakunek nie może przekraczać
18kg i musi zawierać wszystkie produkty z listy- jest to swego rodzaju ,,paczka przetrwania”
z najważniejszymi artykułami, niezbędnymi w każdym domu. Paczkę można przygotować
również w kilka rodzin. Ważne tylko aby lista produktów się zgadzała. Każdy gest, każda
cegiełka ma znaczenie, w sytuacji kiedy ludzie nie mają dostępu do żywności, wody czy też
podstawowych lekarstw. Pudła mamy zakupione specjalnie na ten cel.